Licznik odwiedzin

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA ORGANIZATORA.

Rezerwacja pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański“ w Kościelisku
Pobierz dokument do edycji.
Pobierz w wersji pdf.
Lista uczestników turnusu.
Wypełnioną listę opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora Szkoły należy dostarczyć w dniu przyjazdu.
Pobierz dokument do edycji.
Pobierz w wersji pdf.
Wniosek o zwrot za niewykorzystany pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański“ w Kościelisku
Pobierz dokument do edycji.
Pobierz w wersji pdf.
Wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański“ w Kościelisku z powodu szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
Pobierz dokument do edycji.
Pobierz w wersji pdf.