Licznik odwiedzin

HISTORIA DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH
„PAŁAC TATRZAŃSKI” W KOŚCIELISKU.

Pierwszą siedzibą Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” był duży góralski dom w Bukowinie Tatrzańskiej oddany do użytku w 1938 roku. Usytuowany w Bukowinie Tatrzańskiej Dolnej na Głodowskim Wierchu na wysokości 788 m. n.p.m. Budynek powstał w latach 1934 – 1938, a jego budowniczym był Wacław Fruhauf, emerytowany rzemieślnik Polskich Kolei Państwowych ze Stanisławowa wraz ze swoim kolegą z wojska Romanem Koszarkiem, który pomógł mu wykupić ziemię na Głodowskim Wierchu.  Budowę domu rozpoczęli w 1934 roku miejscowi cieśle i zakończyli ją w 1938 roku.

Nazwano go „Pałacem Tatrzańskim”. W tym samym roku został on wynajęty przez zakon Sióstr Zmartwychwstanek. Przyjeżdżały tutaj studentki – członkinie AZS-u z całej Polski w celach wypoczynkowych. Tak przedstawia się historia budynku do II Wojny Światowej. W czasie wojny do roku 1945 w budynku mieszkały Siostry Zmartwychwstanki, które prowadziły tylko zakon oraz administrowały budynkiem. Wiosną 1945 opuściły one budynek, a administrację domu przejęła córka pana Fruhauf, pani Kazimiera Olędzka. Administrowała ona budynkiem do roku 1976, kiedy to budynek przejęło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie w ramach Ustawy o wywłaszczeniach. W 1948 roku Centrala Przemysłu Naftowego w Warszawie zorganizowała w budynku dom turnusowy i prowadziła tą działalność do 1951 roku. W ramach Ustawy o jednolitym zarządzaniu oświatą władze oświatowe przejęły prowadzenie domu. Ministerstwo Oświaty mianowało kierownikiem Domu Wczasów Dziecięcych pana Antoniego Krajewskiego, który pełnił tę funkcje do roku 1960. Od tego czasu, kierownikiem, a później dyrektorem Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych została pani Anna Sułek, a od września 1981 pani Maria Zorychta. Od 1997 roku do 2006 roku dyrektorem był pan Krzysztof Kizlich.  Od tego czasu do chwili obecnej funkcje dyrektora pełni pani Dorota Sztokfisz. Od roku 2004 siedzibą Domu Wczasów Dziecięcych jest budynek z  roku 1933 usytuowany w miejscowości Kościelisko przy ul. Szeligówka 13.  Zbudowany został przez Jana Mołka Zochera  z Nowego Bystrego na rzecz Koła Rodzicielskiego przy Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Bydgoszczy na parceli zakupionej przez to Koło. W początkach swego istnienia przyjął ona nazwę „Nasz Dom”, a pierwsi goście zjawili się tutaj w lipcu 1933 roku. Była to młodzież Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy. Po II Wojnie Światowej służył dla wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół w Bydgoszczy oraz całego województwa bydgoskiego.Od października 2004 roku stał się on własnością Starostwa Tatrzańskiego i stanowi siedzibę Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” do chwili obecnej.