Licznik odwiedzin


W wyniku zmian wprowadzonych przez MEiN do rozporządzenia o działalności domów wczasów dziecięcych placówka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2022 r.

telefon do kontaktu: Dorota Sztokfisz 609 560 396.